Skup telefonów gsmLeszno.pl

Prowadzimy skup telefonów komórkowych i tabletów spełniających poniższe wymogi:

Pochodzą z przedłużonych lub nowych umów abonamentowych, posiadają oryginalne opakowanie producenta.
Zawierają zestaw fabrycznych akcesoriów wraz z kompletem wszystkich dokumentów ( gwarancja, instrukcja, kable, ładowarka itd.).
Pochodzą z legalnej sieci dystrybucji i istnieje możliwość weryfikacji tego pochodzenia.
Ceny skupu telefonów komórkowych mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W przypadku cen "Dla firm" cena obowiązuje podczas gdy sprzedający jest firmą i wystawi naszej firmie fakturę VAT 23%. Podana cena to cena brutto.
Wysyłający telefon jest zobowiązany skontaktować się ze skupem telefonicznie bądź emailem w celu potwierdzenia ceny skupu i otrzymania pliku umowy (w przypadku firm kontakt w celu wystawienia faktury także oczywisty).
Zabezpieczoną przesyłkę z telefonem komórkowym należy wysłać na adres podany w zakładce „kontakt”, na własny koszt, z możliwością otwarcia przesyłki przy kurierze przez odbierającego pracownika skupu.
W przypadku gdy przesłany telefon nie spełnia powyższych wymagań nasz komis odmówi odebrania przesyłki i zostanie ona zwrócona na koszt nadawcy.

Wysyłający oświadcza, iż w przypadku, gdy nie wystawia, wystawił lub też nie zamierza on wystawić faktury VAT z tytułu sprzedaży, oddania w komis lub też innej czynności będącej dostawą towaru na rzecz gsmleszno.pl w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w odniesieniu do tej czynności nie występuje on w charakterze podatnika w rozumieniu art. 15 wyżej wymienionej ustawy lub też nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług, w związku z przysługującym mu na podstawie art. 96 ust. 3 tejże ustawy uprawnieniem do nieskładania zgłoszenia rejestracyjnego.

Zapraszamy!